German Centre Shanghai Team

德国中心团队

在这里您可以认识上海德国中心团队中的每一个人,如有任何问题,可致电相关负责人员咨询,也欢迎直接来访垂询。

Christian Sommer

Christian Sommer 夏建安
CEO兼董事长
021 2898 6886

Matthias Müller

Matthias Müller 马悌思
副总经理
021 2898 6881

Forrest Ye

Forrest Ye 叶巍
副总经理
021 2898 6800

Christian Hering

Christian Hering 何灵
资深策略及控制执行总监
021 2898 6880

Peter Hergemöller

Peter Hergemöller 贺彼德
执行秘书
021 2898 6897

租赁部

Kerstin Sheng

Kerstin Sheng 盛艳
总监
021 2898 6988

Valentina Shen

Valentina Shen 沈文清
经理
021 2898 6998

商务及服务部

Lena Lan

Lena Lan 兰娜
总监
021 2898 6895
会务部
021 2898 6885

刘蕾

Tina Liu 刘蕾
副总监
021 2898 6999

Jasmine Di

Jasmine Di 翟梦
公共区域
021 2898 6869

Weidong Lu

Weidong Lu 陆卫东
班车司机

财务部

Jeff Wang

Jeff Wang 王晓庆
总监
021 2898 6882

Cindy Qian

Cindy Qian 钱琳丹
会计
021 2898 6883

Christine Chen

Christine Chen 陈静
会计
021 2898 6991

行政部

Haili Ruan

Haili Ruan 阮海莉
总监
021 2898 6002

Lisa Wang

Lisa Wang 王兰
前台
021 2898 6888